Hälsa underhåll, resultat efter 5 veckor. Ett av de bästa…

Informationen på denna sida är min tolkning av vad jag har lärt mig av många års erfarenhet av många människor. Se den här sidan för den mest uppdaterade listan över produkter för bättre hälsa.

Vad är de bästa och värsta produkterna för hälsa? Denna lista är INTE utformad för att erbjuda ett snabbt svar, och det är verkligen inte en "bästa" eller "värsta" lista. Det finns en anledning till att det finns en sådan lista i första hand. Det är att tillhandahålla ett alternativ till den konventionella hälsan. Det här är inte en lista som är tänkt att övertyga dig att börja använda någon produkt i din vårdplan, bara för att erbjuda en ny, alternativ vy. Den här sidan är bara för dig. Tänk på vad du vill köpa utifrån dina specifika behov och önskemål, och använd dessa produkter på ett så effektivt sätt som möjligt, med korrekt skötsel. Vad händer om jag bara letar efter en produkt för att förbättra mina fysiska prestanda? Det handlar mer om en individs hälsa och välbefinnande än bara en produkt. Det finns många produkter tillgängliga på marknaden som är fördelaktiga för olika förhållanden. Följande är bara några.

De senaste yttrandena

Ling Fluent

Ece Lowery

Du kanske tror att Ling Fluent verkar underverk. I vilket fall som helst antas antagandet, du kan s...